Homepage
TPM (TOPLAM ÜRETKEN BAKIM)

Nedir TPM?
TPM (Total Productive Maintenance) yani Toplam Üretken Bakım;
Bir işletmede üretim faaliyetlerinde, en üst kademe yöneticisinden en alt kademede çalışana kadar tüm çalışanların katılımını gerektiren, otonom bakımı öngören, arızaları ortadan kaldırmayı ve tekrarını önlemeyi amaçlayan, ekipman etkinliğini en üst düzeye getirmeyi hedefleyen bir bakım yaklaşımıdır.

TPM Amacı Nedir?
TPM ile amaçladığımız, ekipmanların verimliliklerini doğrudan veya dolaylı olarak olumsuz yönde etkileyen mevcut tüm problemleri ortadan kaldırarak kaynakların en etkin biçimde kullanılmasını sağlamaktır.


TPM Hedefleri Nelerdir?
TPM ile hedeflenen birçok şey bulunmaktadır. Ama asıl olarak 2 başlık altında toplanabilir.
Bunlar;
-Piyasada rekabet gücünün artırılması ve
-Üretimde sistemlerin etkinliğinin artırılmasıdır.
Bu hedeflerin yerine getirilebilmesi için, başta yönetimin inanması, sonrasında da tüm alt ve üst kadronun eğitimiyle devam etmesi gereken bir süreçtir.
Yılların işletme deneyimiyle bu eğitimlerin ilgili personele verilmesi ve pilot uygulamalarla
TPM sisteminin işletmelere oturtulması firmamız Efsane Endüstriyel Makine Bakım Hizmetleri olarak başlıca hedeflerimiz arasındadır.

  • ANASAYFAYA DÖN